ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310366
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  310366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปิ่นแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpinkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังตอง
ตำบล :
  ชายนา
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3525-5165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  waewni@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชายนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:04:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว


นางดวงเดือน กลีบมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน