ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310370
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  310370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไม้ซุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongmaisung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองไม้ซุง
ตำบล :
  หนองไม้ซุง
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035771033
โทรสาร :
  035771033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  jinda_za@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไม้ซุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง


นายสมทรง อนุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน