ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310371
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  310371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsanamtong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสนามทอง
ตำบล :
  หนองไม้ซุง
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3525-5244
โทรสาร :
  035255244
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไม้ซุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180


นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน