ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรานนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310372
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  310372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรานนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphrannok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพรานนก
ตำบล :
  โพสาวหาญ
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3573-6351
โทรสาร :
  035772061
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21072481
อีเมล์ :
  phrannok2481@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพสาวหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรานนก


นายชิณกร เกษศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรานนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน