ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310374
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  310374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์สาวหาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHOSAOHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพสาวหาญ
ตำบล :
  โพสาวหาญ
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0840820293
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  phosaohan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพสาวหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 06:57:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ


นายประสิทธิชัย จับฟั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน