ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310375
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  310375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHOKPHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกโพธิ์
ตำบล :
  โพสาวหาญ
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035-902497
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  watkokpho@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพสาวหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:23:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน