ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนพุดซา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310376
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  310376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนพุดซา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonpudza
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดอนพุดซา
ตำบล :
  สามบัณฑิต
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3577-2555
โทรสาร :
  0-3577-2555
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  ksunisa54@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามบัณฑิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนพุดซา


นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพุดซา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน