ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุ่มแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310377
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  310377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุ่มแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkumtae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกุ่มแต้
ตำบล :
  สามบัณฑิต
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035-902498
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กุ่มภาพันธ์ 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามบัณฑิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:20:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุ่มแต้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่มแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน