ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู้คด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310378
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  310378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคู้คด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankukot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขนอน
ตำบล :
  หนองน้ำส้ม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  bankukot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้ำส้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:23:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคู้คด


นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู้คด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน