ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310380
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  310380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนางชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnangchee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปากร่อง
ตำบล :
  บ้านหีบ
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035951026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนางชี


นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน