ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310381
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  310381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทรงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านระบาง
ตำบล :
  บ้านหีบ
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3577-0555
โทรสาร :
  0-3577-0555
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/7/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มนพรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทรงาม


นายกึกก้อง บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน