ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310382
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  310382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watuthai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านละมุ
ตำบล :
  เสนา
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035773070
โทรสาร :
  0-3577-3069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  watuthai01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มนพรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)


นายมานพ ทับเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน