ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310383
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  310383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านข่อยโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoiton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านข่อยโทน
ตำบล :
  เสนา
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  083-0950491
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  khoitone@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:15:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านข่อยโทน


นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน