ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310384
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  310384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongnamsom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองน้ำส้ม
ตำบล :
  หนองน้ำส้ม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035-797256
โทรสาร :
  035-797256
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2467
อีเมล์ :
  hiphop722@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองน้ำส้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:06:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)


นางสาวน้ำอ้อย สุทรพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน