ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310386
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  310386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokchang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสามง่าม
ตำบล :
  อุทัย
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3535-6243
โทรสาร :
  035356243
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /5/2466
อีเมล์ :
  Chokchang072@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:08:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)


นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน