ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310387
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  310387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchampa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านชายสิงห์
ตำบล :
  อุทัย
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035-356044
โทรสาร :
  035-356044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  watchampa523@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจำปา


นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน