ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310388
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  310388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโตนดเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattanodtia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโตนดเตี้ย
ตำบล :
  อุทัย
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3571-1657
โทรสาร :
  0-3571-1657
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  tanotiaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:19:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย


นายเจต เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน