ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกมะยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310389
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  310389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกมะยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat Khokmayom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกมะยม
ตำบล :
  คานหาม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035-800741
โทรสาร :
  035-800741
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2467
อีเมล์ :
  Cokmayomuthai@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คานหาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกมะยม


นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน