ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชาวน์วัศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310390
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  310390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชาวน์วัศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaowat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองไม้ซุง
ตำบล :
  คานหาม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  035800580
โทรสาร :
  035800580
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  choewatschool @ hunsa.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คานหาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชาวน์วัศ


นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชาวน์วัศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน