ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310391
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  310391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขวิดใต้
ตำบล :
  บ้านช้าง
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3575-0917
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:34:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช้าง


นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน