ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310392
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  310392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT SAKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสะแก
ตำบล :
  ข้าวเม่า
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3577-0154
โทรสาร :
  035770154
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  sakae2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ข้าวเม่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะแก


นายจำลอง มากประมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน