ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310393
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  310393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโตนด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattanod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวัดโตนด
ตำบล :
  ข้าวเม่า
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3534-5503,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 ตุลาคม พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  subwan33@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ข้าวเม่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโตนด


นางสาวระเบียบ เขียวไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน