ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310394
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  310394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN PED
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองคัดค้าว
ตำบล :
  ข้าวเม่า
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0856154997
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  banped.2484@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ข้าวเม่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:42:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป็ด


นายดิเรก ดาวเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน