ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310395
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  310395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKUNTIP SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน
ตำบล :
  ธนู
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3535-6244
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  paipan3007@obecmail.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วัดและชาวบ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธนู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)


นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน