ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคานหาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310397
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  310397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคานหาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khanham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคานหาม
ตำบล :
  คานหาม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3588-0157
โทรสาร :
  0-3588-0157
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คานหาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคานหาม


นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน