ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310398
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  310398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkasang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมชนวัดกะสังข์
ตำบล :
  ธนู
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0871210710
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2464
อีเมล์ :
  watkasang10140167@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธนู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)


นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน