ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310401
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  310401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อยุธยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ayutthayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน9/80
ตำบล :
  หัวรอ
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035-251028
โทรสาร :
  035-328868
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2484
อีเมล์ :
  Aysnusorn 1@yahool.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  TOT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์


นายจันทร ก่ำภัคสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน