ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310404
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  310404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าหลวงวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THALUANGVITTANUKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านท่าหลวง
ตำบล :
  ท่าหลวง
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  18270
โทรศัพท์ :
  035951755
โทรสาร :
  035951755
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/11/2442
อีเมล์ :
  twk006@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลท่าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:46:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล


นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน