ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310414
รหัส Smis 8 หลัก :
  14022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  310414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดชะโดสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LADCHADOWSAMAKKEE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  จักราช
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  03574010203
โทรสาร :
  035740102
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  LADCHADOWSAMAKKEE.SPM3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี


นายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน