ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภาชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310416
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  310416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภาชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phachi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเลขที่ 329
ตำบล :
  ภาชี
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3531-1274, 0-
โทรสาร :
  035311274
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/07/2493
อีเมล์ :
  c_udomsak@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภาชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:35:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภาชีผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน