ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310417
รหัส Smis 8 หลัก :
  14022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  310417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน54/15
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3537-9190
โทรสาร :
  035782307
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา


นายชาญศักดิ์ สามสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา