ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310417
รหัส Smis 8 หลัก :
  14022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  310417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LATBUALUANGPAIROTEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน54/15
ตำบล :
  พระยาบันลือ
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  035782306
โทรสาร :
  035782307
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  lpwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:21:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา


นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน