ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเซิงหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670005
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  670005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเซิงหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Soeng Wai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวไผ่
ตำบล :
  หัวไผ่
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  0-35860-618
โทรสาร :
  0--35860-618
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เจ้าพระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:14:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเซิงหวาย


นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน