ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670007
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  670007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbot School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท้องคุ้ง
ตำบล :
  ย่านซื่อ
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  0-3585-0062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2469
อีเมล์ :
  watbot19@atg.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านซื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:40:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)


นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน