ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670012
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  670012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlinthong(Jomwisitrachbumroong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่ามอญ
ตำบล :
  มหาดไทย
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 05:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน