ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670014
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  670014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Wadtaljedchor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดกรวด
ตำบล :
  ตลาดกรวด
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  085-5668590
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  wattan7chor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตลาดกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)


นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน