ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670022
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  670022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิวงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pothiwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางตาแผ่น
ตำบล :
  บ้านแห
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  0-3586-5202
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแห
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน