ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคศุภราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670023
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  670023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคศุภราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat kosuparad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่ามอญ
ตำบล :
  คลองวัว
อำเภอ :
  เมืองอ่างทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พ.ค..2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองวัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคศุภราช


นายวัฒนา สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคศุภราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน