ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหานาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670027
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  670027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหานาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmahanam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมหานาม
ตำบล :
  ไชยภูมิ
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  0-3586-6099
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  watmahanam30@atg.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเกษไชโย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหานาม


นายดิเรก บำเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหานาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน