ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670031
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  670031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านมะขาม
ตำบล :
  จรเข้ร้อง
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  035-699221
โทรสาร :
  035-699221
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  makham_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 16:14:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)


นายปัญญา ลาวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน