ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670032
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  670032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchawai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชะไว
ตำบล :
  ชะไว
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  0-3569-9222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)


นายสุรโชติ ชั่งใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน