ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านป่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670033
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  670033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านป่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanpa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่า
ตำบล :
  ตรีณรงค์
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  0-3564-1598
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 กรกฎาคม 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไชโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านป่า


นายอลงกต แก่นคิรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน