ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670035
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  670035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวงษ์ภาศน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwongpad school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโรงม้า
ตำบล :
  ราชสถิตย์
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  0-3586-2450
โทรสาร :
  0-3586-2450
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  kunkan95@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเกษไชโย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราชสถิตย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 22:28:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์


นางสาวกาญจนา ใจยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน