ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670038
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  670038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยสิทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchaiyasittaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโกรกกราก
ตำบล :
  ชัยฤทธิ์
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  035866504
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  chaiyasittaram2556@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มไชโยบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยฤทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม


นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน