ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670047
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  670047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHON WAT PAITHONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสายทอง
ตำบล :
  สายทอง
อำเภอ :
  ป่าโมก
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14130
โทรศัพท์ :
  0-3566-2100
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนป่าโมก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพายทอง


นายประเสริฐ น้อยโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน