ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670049
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  670049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwitthaya 6
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปะขาว
ตำบล :
  บางเสด็จ
อำเภอ :
  ป่าโมก
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14130
โทรศัพท์ :
  0-3586-8304
โทรสาร :
  0-3586-8304
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  thairatwitthaya47@atg.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนป่าโมก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเสด็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน