ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670059
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  670059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามประชุม(วันครู2504)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamprachum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสามเรือน
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  035-861878
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2472
อีเมล์ :
  watsamprachum68@atg.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจินดามณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09:04:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)


นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน