ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670065
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  670065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์เกรียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphogreab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโพธิ์เกรียบ
ตำบล :
  สามง่าม
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0-3564-0555
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ กรกฏาคม ๒๔๖๖
อีเมล์ :
  phannee.seamoung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนอินท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลสามง่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ


นางพรรณี สีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน