ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญเกิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670068
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  670068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบุญเกิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watboonkerdschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนอง
ตำบล :
  โพธิ์รังนก
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0890627333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนอินท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:45:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบุญเกิด


นายสมนึก ยอดขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน