ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำอาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670069
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  670069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำอาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnamarb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดน้ำอาบ
ตำบล :
  อินทประมูล
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  035691537
โทรสาร :
  035691537
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2474
อีเมล์ :
  abbnum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนอินท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินทประมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำอาบ


นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำอาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน