ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงคัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670077
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  670077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดม่วงคัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmuangkhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านม่วงคัน
ตำบล :
  รำมะสัก
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0-3561-8290
โทรสาร :
  035692913
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  watmuangkhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลม่วงคัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:47:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดม่วงคัน


นางสุรางค์ ธูปบูชากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน